wet sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet sand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet sand

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cát ướt (đẫm nước)