wet grip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet grip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet grip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet grip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet grip

    * kỹ thuật

    ô tô:

    khả năng bám (của bánh xe) trên mặt đường ướt