wetland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wetland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wetland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wetland.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wetland

    a low area where the land is saturated with water

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).