wet end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet end

    * kỹ thuật

    đầu ẩm