wet mud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet mud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet mud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet mud.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet mud

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bùn ướt