wet tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet tree.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet tree

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cây Noel dưới biển (kiểu hoàn tất giếng)