wet cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wet cell

  * kỹ thuật

  pin dung dịch ẩm

  pin ướt

  điện:

  pin ẩm

  hóa học & vật liệu:

  pin loại có dung dịch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wet cell

  a primary voltaic cell having a liquid electrolyte