wet mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet mill

    * kỹ thuật

    máy nghiền ướt