wet-time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet-time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet-time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet-time.

Từ điển Anh Việt

  • wet-time

    * danh từ

    (từ lóng) thời gian bị trở ngại vì thời tiết xấu (trong xây dựng)