west pakistan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west pakistan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west pakistan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west pakistan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west pakistan

    Similar:

    pakistan: a Muslim republic that occupies the heartland of ancient south Asian civilization in the Indus River valley; formerly part of India; achieved independence from the United Kingdom in 1947

    Synonyms: Islamic Republic of Pakistan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).