west-central nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west-central nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west-central giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west-central.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west-central

    of a region of the United States usually including Colorado; Nevada; Utah

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).