western toad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

western toad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm western toad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của western toad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • western toad

    of a great variety of habitats from southern Alaska to Baja California west of the Rockies

    Synonyms: Bufo boreas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).