westernmost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

westernmost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm westernmost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của westernmost.

Từ điển Anh Việt

 • westernmost

  /'west nmoust/

  * tính từ

  cực tây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • westernmost

  farthest to the west

  Synonyms: westmost