western saxifrage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

western saxifrage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm western saxifrage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của western saxifrage.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • western saxifrage

    saxifrage having loose clusters of white flowers on hairy stems growing from a cluster of basal leaves; moist slopes of western North America

    Synonyms: Saxifraga occidentalis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).