western box turtle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

western box turtle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm western box turtle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của western box turtle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • western box turtle

    primarily a prairie turtle of western United States and northern Mexico

    Synonyms: Terrapene ornata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).