westernise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

westernise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm westernise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của westernise.

Từ điển Anh Việt

  • westernise

    * ngoại động từ

    Tây phương hoá, Âu hoá (nhất là về cách sống, tư duy, thể chế của một nước, người ở phương đông)

Từ điển Anh Anh - Wordnet