westernize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

westernize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm westernize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của westernize.

Từ điển Anh Việt

  • westernize

    * ngoại động từ

    Tây phương hoá, Âu hoá (nhất là về cách sống, tư duy, thể chế của một nước, người ở phương đông)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • westernize

    * kinh tế

    tây phương hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet