western chimpanzee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

western chimpanzee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm western chimpanzee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của western chimpanzee.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • western chimpanzee

    masked or pale-faced chimpanzees of western Africa; distantly related to the eastern and central chimpanzees; possibly a distinct species

    Synonyms: Pan troglodytes verus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).