western sandwich nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

western sandwich nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm western sandwich giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của western sandwich.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • western sandwich

    Similar:

    western: a sandwich made from a western omelet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).