western tanager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

western tanager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm western tanager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của western tanager.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • western tanager

    of western North America; male is black and yellow and orange-red

    Synonyms: Piranga ludoviciana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).