western kingbird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

western kingbird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm western kingbird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của western kingbird.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • western kingbird

    Similar:

    arkansas kingbird: a kingbird seen in western United States; head and back are pale grey and the breast is yellowish and the tail is black

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).