western highlands nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

western highlands nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm western highlands giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của western highlands.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • western highlands

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    Tây Nguyên