western whiptail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

western whiptail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm western whiptail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của western whiptail.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • western whiptail

    active lizard having a network of dusky dark markings; of semiarid areas from Oregon and Idaho to Baja California

    Synonyms: Cnemidophorus tigris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).