cnemidophorus tigris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cnemidophorus tigris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cnemidophorus tigris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cnemidophorus tigris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cnemidophorus tigris

    Similar:

    western whiptail: active lizard having a network of dusky dark markings; of semiarid areas from Oregon and Idaho to Baja California

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).