western account nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

western account nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm western account giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của western account.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • western account

    * kinh tế

    Tài khoản kiểu Tây