west african nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west african nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west african giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west african.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west african

    a group of languages spoken in the extreme western part of West Africa

    of or relating to the countries or cultures or people of West Africa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).