westbound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

westbound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm westbound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của westbound.

Từ điển Anh Việt

  • westbound

    * tính từ

    đi về phía tây, hướng về phía tây

Từ điển Anh Anh - Wordnet