west midland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west midland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west midland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west midland.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west midland

    a dialect of Middle English

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).