westminster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

westminster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm westminster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của westminster.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • westminster

    a borough of Greater London on the Thames; contains Buckingham Palace and the Houses of Parliament and Westminster Abbey

    Synonyms: City of Westminster

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).