wester nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wester nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wester giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wester.

Từ điển Anh Việt

 • wester

  /'west /

  * nội động từ

  xoay về tây, quay về tây, đi về phưng tây

  the wind is westering: gió xoay về phía tây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wester

  Similar:

  west wind: wind that blows from west to east

  west: situated in or facing or moving toward the west

  Antonyms: east