westland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

westland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm westland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của westland.

Từ điển Anh Việt

  • westland

    * danh từ

    đất miền tây