west coat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west coat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west coat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west coat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • west coat

    * kinh tế

    Bờ biển Tây (nước Mỹ)