west end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west end.

Từ điển Anh Việt

  • west end

    /'west'end/

    * danh từ

    khu tây Luân đôn (khu nhà ở sang trọng ở Luân đôn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west end

    the part of west central London containing the main entertainment and shopping areas