west coast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west coast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west coast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west coast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • west coast

    * kinh tế

    Bờ biển Tây (nước Mỹ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west coast

    the western seaboard of the United States from Washington to southern California