weston cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weston cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weston cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weston cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weston cell

  * kỹ thuật

  điện:

  pin tiêu chuẩn

  pin weston

  pin (chuẩn) Weston

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weston cell

  a standard voltaic cell (trademark Weston)

  Synonyms: cadmium cell