cadmium cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cadmium cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cadmium cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cadmium cell.

Từ điển Anh Việt

 • cadmium cell

  (Tech) pin caddimi (Cd)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cadmium cell

  * kỹ thuật

  điện:

  pin cađimi

  pin cađimi (pin chuẩn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cadmium cell

  Similar:

  weston cell: a standard voltaic cell (trademark Weston)