cadmium sulfide cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cadmium sulfide cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cadmium sulfide cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cadmium sulfide cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cadmium sulfide cell

    * kỹ thuật

    điện:

    pin cađimi sunphua