cadmium-plated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cadmium-plated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cadmium-plated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cadmium-plated.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cadmium-plated

  * kỹ thuật

  vật lý:

  được mạ cađimi

  cơ khí & công trình:

  mạ cađimi

  ô tô:

  mạ catmi