cadmium test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cadmium test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cadmium test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cadmium test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cadmium test

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  thử cađimi

  điện:

  thử nghiệm cađimi (Cd)