cadmium sulphide cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cadmium sulphide cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cadmium sulphide cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cadmium sulphide cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cadmium sulphide cell

    * kỹ thuật

    điện:

    pin cađimi sunphua