westenize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

westenize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm westenize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của westenize.

Từ điển Anh Việt

  • westenize

    /'west naiz/

    * ngoại động từ

    tây phưng hoá