west berlin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west berlin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west berlin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west berlin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west berlin

    the part of Berlin under United States and British and French control until 1989

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).