westwork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

westwork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm westwork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của westwork.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • westwork

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công trình (ở) phía tây