west chadic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west chadic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west chadic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west chadic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west chadic

    a group of Chadic languages spoken in northern Nigeria; Hausa in the most important member

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).