west indian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west indian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west indian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west indian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west indian

    a native or inhabitant of the West Indies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).