west country nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west country nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west country giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west country.

Từ điển Anh Việt

  • west country

    * danh từ

    khu vực tây nam của nước Anh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west country

    the southwestern part of England (including Cornwall and Devon and Somerset)