westside nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

westside nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm westside giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của westside.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • westside

    of the western part of a city

    he lives in upper westside Manhattan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).