west side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west side.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west side

    the side that is on the west

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).