westing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

westing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm westing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của westing.

Từ điển Anh Việt

  • westing

    /'westi /

    * danh từ

    (hàng hi) chặng đường đi về phía tây

    hướng tây