wall thickness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall thickness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall thickness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall thickness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wall thickness

  * kỹ thuật

  chiều dầy thành ống

  cơ khí & công trình:

  chiều dày thành

  độ dày thành